Generelt operasjon – Vaktteam

Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt. Du ringer klnikkens vakttelefon eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.

Plastikkirurgi – Aktivitet og sykemelding

Av og til vil du måtte sykemeldes etter ulike typer kirurgiske inngrep. Du er «nyoperert» i om lag 6 uker og kan i denne perioden ikke løfte tunge gjenstander eller være i hard fysisk aktivitet. Hvorvidt en sykemelding fra oss gir rett til økonomisk støtte fra...

Betaling – Faktura – Finansiering

Privat finansiering Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske...

Injeksjonsbehandling – inngrepet

Ved injeksjoner av legemidler og/eller lokalanestesi (-bedøvelse) brukes svært tynne nåler, likevel vil du kjenne injeksjonen som «stikk». Hos oss gjør vi behandlingen på en operasjonsstue (legebehandling) eller et spesialtilpasset behandlingsrom. Det er...