Privat finansiering

Det fleste av våre tjenester er privatbetalte tjenester. Det betyr at du som pasient også er kunden og kan kjøpe en helprivat helsetjeneste som oppfyller kvalitetskravene til offentlige sykehus. I de tilfellene må tjenesten betales selv. Norske helsetjenester er delvis underlagt moms og du vil få merverdiavgift på noen av fakturaene fra oss.

Forsikringsavtaler

Estetisk Plastikkirurgi har avtaler med noen forsikringsselskap og kan for de som har helseforsikring gjennom disse selskapene også tilby tjenester innen de fleste medisinske fagfelt. Slike tjenestene betales av forsikringsselskapet ditt og du vil som pasient ikke bli avkrevd betaling for tjenesten.

Til deg som behøver hjelp med finansiering

En klinikk eller sykehus kan yte en pasient hjelp med lån eller kredit og de fleste klinikker/sykehus tilbyr finansiering til en pasient som henvender seg direkte med ønske om en operasjon eller behandling. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål angående finansiering.