Vårt vaktteam er tilgjengelig døgnkontinuerlig etter operasjonen din. Teamet består av hele operasjonsteamet ditt.

Du ringer klnikkens vakttelefon eller nummeret til kirurgen din, som du får på etterbehandlingsskjemaet.