Vilkår ved internettbooking

Ved internett-booking godkjenner du de til enhver tid gjeldende vilkårene for internett-booking ved Estetisk Plastikkirurgi AS (org.nr 929 586 905).

Dette dokumentet regulerer Estetisk Plastikkirugi sine bookingvilkår.

Internett-booking
Estetisk Plastikkirugi AS tilbyr internett-bookingtjeneste for at våre kunder på en trygg og enkel måte skal kunne bestille time via internett.

Bestilling er ikke gjennomført før bestilleren har mottatt bekreftelse på bestillingen fra Estetisk Plastikkirugi pr. e-post eller SMS.

Estetisk Plastikkirugi er ikke ansvarlig for at internett-bookingtjenesten er tilgjengelig til enhver tid, at den fungerer, at den ikke inneholder feil informasjon eller er utsatt for andre tekniske feil.

Estetisk Plastikkirugi kan ikke holdes ansvarlig for feil som skyldes bestilleren, herunder men ikke begrenset til feil inntasting eller skrivefeil som kan føre til feil reservasjoner, eller feil som kan oppstå på grunn av feil bruk av «frem» og «tilbake» funksjonen på  nettleseren.

Estetisk Plastikkirugi er kun ansvarlig for at informasjon som fremgår av e-post og/eller SMS- bekreftelse på bestillingen er riktig.

Estetisk Plastikkirugi AS kan heller ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av teknisk feil eller andre feil i internett-bookingstjenesten.

Estetisk Plastikkirugi AS forbeholder seg retten til å, uten å melde fra, begrense eller innskrenke tilgangen til internett-bookingstjenesten i den utstrekning Estetisk Plastikkirugi anser det nødvendig med hensyn til drift- og/ eller sikkerhetsmessige forhold.

Bookingvilkår
Avbestilling eller endring av time til bestilt tjeneste skal gjøres ved respektive sykehus/klinikk senest 24 timer før bestilt time. Bestilleren er økonomisk ansvarlig for all bruk av internett-bookingen. Bestilleren skal bestille time selv i eget navn. Det tillates ikke at det gjøres bestillinger i andres navn. Timer som avbestilles senere enn 48 timer før bestilt time, og time hvor bestiller ikke møter til avtalt tid, blir belastet 50% av full pris for aktuell tjeneste. Timer som avbestilles senere enn 24 timer før bestilt time, og time hvor bestiller ikke møter til avtalt tid, blir belastet 100% av full pris for aktuell tjeneste.  

Det er en forutsetning for bruk av internett-bookingtjenesten at bestilleren har fylt ut alle opplysninger det spørres om, eller tilknyttede skjemaer, for at bestillingen skal være gyldig.

Bestilleren må være fylt 18 år på tidspunktet for bestillingen.

Behandling av personopplysninger ved internett-booking 
Når du bestiller time ved Estetisk Plastikkirugi via internett-bookingen registrerer vi informasjon om deg og ditt besøk. Disse opplysninger håndteres i tråd med det til enhver tid gjeldende regelverk, herunder Personopplysningsloven, Personopplysningsforskriften, Helseregisterloven og helsepersonelloven. Det er respektive leder ved sykehuset/kliniken du bestiller tjeneste hos som er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Se forøvrig «https://estetiskplastikkirurgi.no/personvern/«).

I følge Personopplysningsloven har du rett til kostnadsfritt å få tilsendt den informasjonen som vi har registrert på ditt navn. Du har rett til å kreve korrektur og retting dersom personopplysningene som er registrert om deg er feil.

Estetisk Plastikkirugi AS kan etter Markedsføringsloven bruke din kontaktinformasjon til å markedsføre tilsvarende tjenester som de du bestiller gjennom internett-bookingtjenesten.

Alle personopplysninger som Estetisk Plastikkirugi AS får tilgang til innen rammen for sin virksomhet faller under taushetsplikten som alle ansatte i Estetisk Plastikkirugi AS eller tilknyttede selskaper er lovpålagt.

Kontakt
Har du spørsmål angående behandlingen av personopplysninger ber vi om at du henvender deg per mail til respektive sykehus («https://www.epkir.no/kontakt/»).

Tvisteløsning
Tvist på bakgrunn av disse vilkårene skal løses etter Norsk Lov.